وجودنیروگاه‌های ۴۰ سال به بالا در کشور ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

وجودنیروگاه‌های ۴۰ سال به بالا در کشور

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه ۱۰ درصد نیروگاه‌های کشور بیش از ۴۰ سال عمر دارند، گفت: برای گذر از تابستان ۹۸، دو برنامه آمادگی کامل واحدها و افزایش راندمان نیروگاه‌ها به ۳۸.۵ درصد پیش بینی است.