باشگاه مشتريان “برق من” راه‌اندازي مي‌شود ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

باشگاه مشتريان “برق من” راه‌اندازي مي‌شود

اپليكشين برق من در حال حاضر نزديك به 7 ميليون كاربر فعال دارد كه قابل افزايش تا 37 ميليون مشترك برق است و مي‌تواند زمينه‌اي براي مشاركت آژانس‌ها و نهادهاي اقتصادي كشور به منظور رونق كسب و كار باشد.

بكارگيري هوش مصنوعي در سامانه اتفاقات برق ۲۶ تیر ۱۴۰۱

بكارگيري هوش مصنوعي در سامانه اتفاقات برق

مديركل دفتر مهندسي و راهبري شبكه توزيع برق شركت توانير گفت: سامانه نوين مراكز اتفاقات برق با قابليت‌هاي كاملا بومي و بهره‌گيري از هوش مصنوعي، فرايند اطمينان بخشي از شناسايي و رفع به موقع خرابي شبكه عرضه داشته و قادر است مديريت موثرتري در خدمت رساني به مشتركان ارايه كند.