انعقادقراردادهمکاری به ارزش 40 میلیارد ریال بین برق منطقه‌ای تهران و  پارک علم و فناوری پردیس ۰۷ آبان ۱۴۰۱

انعقادقراردادهمکاری به ارزش 40 میلیارد ریال بین برق منطقه‌ای تهران و پارک علم و فناوری پردیس

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به تجربه موفق همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: قرارداد همکاری به ارزش 40 میلیارد ریال با پارک علم و فناوری پردیس به امضا رسید.