افزايش ظرفيت ايستگاه برق فوق توزيع تويسركان 2 در همدان ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

افزايش ظرفيت ايستگاه برق فوق توزيع تويسركان 2 در همدان

مجري طرح خطوط و پست انتقال و فوق توزيع شرکت برق منطقه‌ای باختر گفت: با نصب و راه‌اندازي يك دستگاه ترانسفورماتور30 مگاولت آمپري، عمليات افزايش ظرفيت ايستگاه فوق توزيع انرژي برق تويسركان 2 در استان همدان به پايان رسيد.