وزیر نیرو: مشکلات شرکت مشانیر پیگیری می شود ۱۳ مهر ۱۳۹۸

وزیر نیرو: مشکلات شرکت مشانیر پیگیری می شود

وزیر نیرو با بیان اینکه شرکت مشانیر یک شرکت خصوصی است گفت:مشکلات این شرکت را پیگیری می کنیم.