ثبت بالاترین اوج مصرف تاریخ برق خوزستان ۲۸ تیر ۱۴۰۱

ثبت بالاترین اوج مصرف تاریخ برق خوزستان

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: پیک مصرف تاریخ شبکه برق خوزستان با رکورد مصرف ۸۶۲۷ مگاوات شکسته شد.

پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت کیانشهر اهواز وارد مدار شد ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت کیانشهر اهواز وارد مدار شد

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: کار احداث پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت GIS کیانشهر اهواز به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر به پایان رسید و وارد مدار شد.