برق شهرک تخصصی رمز ارز فریدن از انرژی خورشیدی تامین می‌شود ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
مدیرعامل نخستین

برق شهرک تخصصی رمز ارز فریدن از انرژی خورشیدی تامین می‌شود

مدیرعامل نخستین "شهرک تخصصی رمز ارز" کشور در شهرستان فریدن استان اصفهان گفت: با امضای تفاهمنامه برای احداث و راه اندازی چند نیروگاه برق خورشیدی، تمامی برق مورد نیاز این مجموعه صنعتی از انرژی خورشیدی تامین می‌شود.