تنظیم دمای کولر گازی، کمک به کاهش هزینه برق ۰۷ خرداد ۱۳۹۹

تنظیم دمای کولر گازی، کمک به کاهش هزینه برق

تنظیم دمای کولر گازی بر روی درجه ۲۴ علاوه بر کاهش مصرف برق، هزینه قبض برق را نیز کاهش خواهد داد.