بررسی اقتصادی نصب مولدهای خورشیدی کوچک/آیا برق امید به اهداف خود می‌رسد؟ ۱۵ آذر ۱۳۹۹

بررسی اقتصادی نصب مولدهای خورشیدی کوچک/آیا برق امید به اهداف خود می‌رسد؟

بررسی اقتصادی طرح برق امید مشخص کننده آن است، که راهکارهای در نظر گرفته شده برای کاهش مصرف نظیر نصب صفحه‌های خورشیدی با این تعرفه‌های انرژی برای خانوارها غیر اقتصادی است و در شرایطی که زمینه اصلاح تعرفه پر مصرفی مهیا نشود، برق امید به اهداف خود نخواهد رسید.

قیمت برق «خوش‌مصرف‌ها» در طرح برق امید چطور محاسبه می‌شود؟ ۰۹ آذر ۱۳۹۹

قیمت برق «خوش‌مصرف‌ها» در طرح برق امید چطور محاسبه می‌شود؟

 یاقوتی در تشریح این نکته که اگر فردی میزان مصرف 200 کیلووات ساعت در ماه داشته باشد، چه هزینه‌ای برای تامین برق باید بپردازد، تصریح کرد: در شرایطی که مشترک خوش مصرف نسبت به استفاده از تخفیف 100 درصدی با صرفه جویی در میزان استفاده خود ترغیب نشوند، می‌بایست مشابه گذشته و پلکان سابق تعیین شده نسبت به تامین هزینه برق اقدام کند.

تهرانی های مشمول برق مجانی مشخص شدند ۲۹ مهر ۱۳۹۹

تهرانی های مشمول برق مجانی مشخص شدند

خوش مصرف‌ها مشترکانی هستند که در هشت ماه مهر تا اردیبهشت بین ۸۰ تا ۲۰۰ کیلووات ساعت متوسط مصرفشان باشد و در چهار ماه دیگر سال متوسط مصرفشان بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت باشد و مشترکان پرمصرف نیز در ماه‌های گرم بالای ۳۰۰ کیلووات ساعت و در سایر ماه‌های سال بیش از ۲۰۰ کیلووات ساعت مصرف برقشان است.

برق امید واقعا به نفع فقراست؟ ۲۷ مهر ۱۳۹۹

برق امید واقعا به نفع فقراست؟

در شرایطی که طرح برق امید زمینه افزایش 15 درصدی برق پرمصرف‌ها را مهیا کرده اما به نظر می‌رسد این رقم منجر به صرفه جویی این در این انرژی نمی‌شود و شرکت توانیر برای افزایش اثرگذاری این طرح باید تعرفه برق پرمصرف‌ها را به صورت پلکانی و تاسقف 50 درصد افزایش دهد.

برق مجانی عملیاتی و اجرایی شد ۰۷ مهر ۱۳۹۹
صدور قبض رایگان برق برای مشترکان کم مصرف از آبان ماه

برق مجانی عملیاتی و اجرایی شد

الگوی مصرف تعیین شده برای برخورداری از برق امید در فصول گرم 100 کیلو وات ساعت در ماه، و 80 کیلو وات ساعت در ماه‌های غیر گرم و در مناطق عادی است که البته 82 درصد مصرف کنندگان برق در مناطق عادی هستند.