پرده‌برداری از برنامه مدیریت مصرف برق ادارات دولتی/ دولت صرفه‌جویی‌ را از خود شروع کرد‌ ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

پرده‌برداری از برنامه مدیریت مصرف برق ادارات دولتی/ دولت صرفه‌جویی‌ را از خود شروع کرد‌

صرفه‌جویی 1000 مگاواتی در دستگاه‌های دولتی بیانگر آن است که دولت سیزدهم مدیریت مصرف برق را از خود شروع کرد و از این طریق زمینه کاهش فشار به مردم از ناحیه تامین برق را به وجود آورد.