پرده‌برداری از برنامه سختگیرانه مدیریت مصرف برق ادارات دولتی ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

پرده‌برداری از برنامه سختگیرانه مدیریت مصرف برق ادارات دولتی

سختگیرانه‌ترین برنامه مدیریت مصرف برق در سه سطح برای ادارات و دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده و تا کنون به 70 درصد هدف‌گذاری خود رسیده است.