217 نیروگاه برق آبی در برنامه عملیاتی شدن سال جاری ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

217 نیروگاه برق آبی در برنامه عملیاتی شدن سال جاری

تولید انرژی نیروگاه‌های برق‌آبی در فروردین امسال نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۹۸)، معادل نه درصد افزایش داشته است.