رمزگشایی از برنامه توسعه ۱۱ میدان مشترک نفتی ایران ۲۰ مهر ۱۴۰۱

رمزگشایی از برنامه توسعه ۱۱ میدان مشترک نفتی ایران

توسعه و بهره‌برداری از میادین مشترک در دولت سیزدهم از اولویت ویژه‌ای برخوردار بوده است به گونه‌ای که تقریبا همه میادین مشترک نفتی تعیین تکلیف شده‌اند.

افزایش برداشت نفت با راه‌اندازی چاه‌های تازه در میدان منصوری ۱۸ مهر ۱۴۰۱

افزایش برداشت نفت با راه‌اندازی چاه‌های تازه در میدان منصوری

اسفندیار پور گفت:در طرح توسعه میدان منصوری، با عملیاتی شدن چاه‌های ۱۲۳،۱۲۲ و ۱۲۴ تولید در این میدان به ۴ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز رسید.