۶۴ حلقه چاه آب غیرمجاز در غرب خراسان رضوی مسدود شد ۲۰ تیر ۱۴۰۱

۶۴ حلقه چاه آب غیرمجاز در غرب خراسان رضوی مسدود شد

مدیر امور آب ناحیه سبزوار گفت: ۶۴ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان‌های غربی خراسان رضوی شامل سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد از ابتدای امسال تاکنون مسدود شده است.