شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی ۱۷ هزار مگاوات نیروگاه می‌سازند ۰۱ آبان ۱۴۰۱
مدیر زیرساخت ایمیدرو:

شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی ۱۷ هزار مگاوات نیروگاه می‌سازند

مدیر زیرساخت ایمیدرو اعلام کرد: شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی ۲۱ ساختگاه نیروگاهی با ظرفیت ۱۷ هزار مگاوات تاسیس می‌کنند.