صنعت متانول با تکنولوژی ایرانی توسعه می یابد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

صنعت متانول با تکنولوژی ایرانی توسعه می یابد

ایران که در جمع تولیدکنندگان بزرگ متانول قرار داشته و تا چند سال آینده سهم ۵۴ درصدی در تولید متانول دنیا خواهد داشت،‌ توانسته با تکیه بر توان ایرانی و ساخت داخل،‌ بزرگترین برج برای تولید متانول را نیز در داخل کشور بسازد.