برج ایفل هم از بحران انرژی اروپا در امان نماند ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

برج ایفل هم از بحران انرژی اروپا در امان نماند

شهردار پاریس طی اظهاراتی اعلام کرد که پروژکتورهای استفاده شده برای نورپردازی در برج ایفل به عنوان بخشی از اقدامات پایتخت فرانسه برای صرفه جویی در انرژی در بحبوحه افزایش هزینه‌های سوخت و بحران هزینه‌های زندگی در سراسر اتحادیه اروپا خاموش خواهند شد.