کاهش برداشت‌ آب‌های زیرزمینی با تولید بذر هیبرید ۲۲ آبان ۱۴۰۱

کاهش برداشت‌ آب‌های زیرزمینی با تولید بذر هیبرید

یک متخصص بیوتکنولوژی گیاهی با بیان اینکه بذر هیبرید از آمیزش دو والد گیاهی به وجود می‌آید و به لحاظ ژنتیکی به آن ترکیب هیدورزیست گفته می‌شود، اظهار کرد: بذر هیبرید در برابر خشکسالی، تنش آب و شوری آب مقاوم است و می‌تواند بر صرفه‌جویی مصرف آب و کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی تاثیرگذار باشد.