برنده قمار نفتی آمریکا و دیگران چه کسی خواهد بود؟ ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

برنده قمار نفتی آمریکا و دیگران چه کسی خواهد بود؟

قمار6تریلیون دلاری ترامپ فاجعه اقتصادی خواهد شد؟ در شرایطی که ترامپ توانسته بود با انقلاب نفت و گاز شیل اقتصاد آمریکا را از یک وارد کننده نفت خام به بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان تبدیل کند، سقوط ناگهانی قیمت نفت، دستاورد او را به طور کلی از بین برد.