قبوض آب سنگین برای مجتمع مسکونی افراد تحصیلکرده! ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

قبوض آب سنگین برای مجتمع مسکونی افراد تحصیلکرده!

کمبود آب موضوع امروز و دیروز نیست، با این‌ حال فرهنگ مصرف و صرفه‌جویی در این حوزه آنطور که باید در بین مردم ترویج نشده، جالب‌تر آنکه بعضا ازدیاد مصرف در بین افراد تحصیل‌کرده بیشتر هم دیده می‌شود.