امسال برق‌رسانی به صنایع ۱۱ درصد بیشتر از سال گذشته بود ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی مدیریت شبکه برق ایران:

امسال برق‌رسانی به صنایع ۱۱ درصد بیشتر از سال گذشته بود

مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: تا به امروز برق تحویلی به صنایع بزرگ در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.