سامانه ارتباط مستقیم بخش خصوصی با وزیر نفت/ تهدید یا فرصت! ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

سامانه ارتباط مستقیم بخش خصوصی با وزیر نفت/ تهدید یا فرصت!

ر کنار رویدادهای بزرگ و کوچک این روزهای تلخ و گاه شیرین... اتفاق متفاوت و خوبی نیز به وقوع پیوست آن راه‌اندازی سامانه ارتباط بی‌واسطه با وزیرنفت «به‌منظور تقویت ارتباط هر چه بیشتر بخش خصوصی» و فعالان صنعت نفت بود.