راه نجات کشور از بحران خاموشی چیست؟ ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

راه نجات کشور از بحران خاموشی چیست؟

راه نجات کشور از بحران خاموشی‌ها اجرای کامل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید با احداث و تکمیل سریع واحد‌های بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی، رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خورشیدی توسط بخش خصوصی است.

قوانین وزارت نیرو برای فعالان بخش خصوصی ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

قوانین وزارت نیرو برای فعالان بخش خصوصی

دبیرسندیکای تولید کنندگان برق با اشاره به اینکه فروش برق تنها به دولت امکان پذیر است گفت: این امکان برای شرکت‌ها وجود ندارد که برق خود را در جای دیگری به فروش رسانند، از سوی دیگر اجازه صادرات نیز وجود ندارد، در نتیجه نهاد رگولاتوری باید وجود داشته باشد و روابط بین خریدار و فروشنده را تنظیم کند تا منافع هر دوطرف حفظ شود. در حال حاضر این شرایط وجود ندارد وبسیاری از قوانین و مقرارتی که وزارت نیرو برای بخش خصوصی وضع می‌کند، از دید مالکین نیروگاه‌ها منصفانه نیست.