تغيير ساعات ادارات، باعث كاهش 1200 مگاواتي مصرف برق خواهد شد ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

تغيير ساعات ادارات، باعث كاهش 1200 مگاواتي مصرف برق خواهد شد

معاون هماهنگي توزيع توانير گفت: تغيير ساعات كاري ادارات، باعث كاهش 1200 مگاواتي مصرف برق در ساعت هاي اوج بار( 12تا18) خواهد شد.