استان تهران در دومین خشکسالی سنگین/کاهش ۱۷۰ میلیون مترمکعبی ذخایر سدها ۲۰ خرداد ۱۴۰۱

استان تهران در دومین خشکسالی سنگین/کاهش ۱۷۰ میلیون مترمکعبی ذخایر سدها

مدیر عامل آبفای استان تهران گفت: ذخیره سد‌های ۵ گانه تهران حدود ۶۳۰ میلیون متر مکعب است در حالی که سال گذشته بیش از ۸۰۰ میلیون بوده یعنی حدود ۱۷۰ میلیون مترمکعب کسری در مخازن داریم.