مقابله با کم آبی و فناوری نمک زدایی ۲۱ تیر ۱۳۹۹

مقابله با کم آبی و فناوری نمک زدایی

استفاده از فناوری نمک زدایی راهکار موثری برای مقابله با کم آبی در کشورمان است که باید جدی‌تر گرفته شود.

بی آبی و عدم تامین آب در کرمان ۱۸ تیر ۱۳۹۹

بی آبی و عدم تامین آب در کرمان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اعلام مخالفت با تخصیص اراضی پیشنهاد شده برای طرح اقدام ملی مسکن در شهر کرمان گفت: در کرمان آب نداریم که بخواهیم(در آینده) تامین کنیم.