بحران گازی اروپا مجارستان را به کاهش مصرف واداشت ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

بحران گازی اروپا مجارستان را به کاهش مصرف واداشت

رئیس دفتر نخست‌وزیر مجارستان از برنامه این کشور اروپایی برای کاهش ۲۵ درصدی مصرف گاز در بخش‌های دولتی خبر داد.