عدم توجه به فرونشست زمین بحران مهاجرت را به دنبال دارد ۰۷ تیر ۱۴۰۱

عدم توجه به فرونشست زمین بحران مهاجرت را به دنبال دارد

کارشناسان براین باورند که اگر به فرونشست زمین توجه نکنیم، در آینده‌ای نه چندان دور با بحران‌های امنیت غذایی، کشاورزی و مهاجرت مواجه می‌شویم، بنابراین مسئولان باید در این رابطه تدابیری بیندیشند.