کاهش واردات نفت خام ۳۰ تیر ۱۳۹۹

کاهش واردات نفت خام

واردات نفت خام چین پس از ۲ ماه متوالی خرید بالا، در ماه ژوئن کاهش یافت.

قیمت بعدی نفت و زمان آغاز جنگ نفتی ۰۲ تیر ۱۳۹۹

قیمت بعدی نفت و زمان آغاز جنگ نفتی

بازارهای معدودی نسبت به نفت شیل آمریکا از بحران ویروس کرونا ضربه شدیدتری دیده اند و اگرچه شاخصهای قیمت نفت بازار جهانی از افت تقاضا برای نفت، کمبود فضای ذخیره سازی نفت و جنگ قیمت میان سران اوپک پلاس آسیب دیدند اما نفت برنت هرگز منفی نشد. در آمریکا وضعیت متفاوت بود و نه تنها وست تگزاس اینترمدیت در ۲۰ آوریل به زیر صفر سقوط کرد بلکه در یک رویداد باورنکردنی، به منفی ۴۰ دلار در هر بشکه رسید.