عدم توانایی مردم انگلیس برای پرداخت قبوض انرژی ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

عدم توانایی مردم انگلیس برای پرداخت قبوض انرژی

داده‌های مؤسسه خدمات برق و گاز آسویچ Uswitch نشان می‌دهد که خانوارهای انگلیسی پیش از فصل زمستان به تامین کنندگان انرژی خود به میزان بی‌سابقه ۱.۳ میلیارد پوند (۱.۵ میلیارد دلار) بدهکار هستند.