رهایی عربستان از بحران نفتی در گرو وام ۵۸ میلیارد دلاری ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

رهایی عربستان از بحران نفتی در گرو وام ۵۸ میلیارد دلاری

عربستان سعودی امسال باید تا ۵۸ میلیارد دلار قرض کند تا کسری بودجه ناشی از سقوط قیمت نفت جبران شود.