صادرات هندوانه در شرایط آبی فعلی چه توجیهی دارد؟ ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

صادرات هندوانه در شرایط آبی فعلی چه توجیهی دارد؟

اخیرا خبری مبنی بر صادرات روزانه بیش از ۷۰۰ کانتینر هندوانه از ایران به ترکیه منتشر شد؛ خبری که با واکنش‌های متعددی روبرو بود، چراکه ایران در شرایط بحران آب قرار دارد و صادرات هندوانه درواقع صادرات آب به حساب می آید.