فرانسه و ایرلند در مرز بحران قطعی برق و خاموشی‌ ۰۱ آبان ۱۴۰۱

فرانسه و ایرلند در مرز بحران قطعی برق و خاموشی‌

شبکه اپراتورهای انتقال برق اروپا هشدار داد که شبکه‌های توزیع برق در فرانسه و ایرلند بیشترین احتمال بروز خاموشی در فصل زمستان را دارند.