طوفان دوریان باعث بحران بنزین در فلوریدا می شود ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

طوفان دوریان باعث بحران بنزین در فلوریدا می شود

طوفان دوریان به سرعت به ساحل فلوریدا نزدیک می شود و مردم را برای تامین سوخت و جمع آوری آذوقه به زحمت می‌اندازد.