نگرانی از کاهش رشد اقتصادی قیمت نفت را کاهش داد ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

نگرانی از کاهش رشد اقتصادی قیمت نفت را کاهش داد

قیمت‌های جهانی نفت خام در پی نگرانی از کاهش رشد اقتصادی و به‌دنبال آن افت تقاضای سوخت کاهش یافت.