کمبود آب در دستور کار مذاکرات اقلیمی Cop۲۷ ۲۳ آبان ۱۴۰۱

کمبود آب در دستور کار مذاکرات اقلیمی Cop۲۷

همزمان با شروع هفته دوم نشست آب و هوایی سازمان ملل موسوم به Cop۲۷ در مصر، بررسی بحران کمبود آب در دستور کار مذاکرات قرار می‌گیرد.