قطار بحران کم آبی در ایران به ایستگاه پایانی رسید| اتخاذ تدابیر هوشندانه برای مقابله با بی‌آبی ۲۰ تیر ۱۴۰۱

قطار بحران کم آبی در ایران به ایستگاه پایانی رسید| اتخاذ تدابیر هوشندانه برای مقابله با بی‌آبی

کارشناس صنعت آب با بیان اینکه اقدامات هوشمندانه از سوی مسئولان کشور باید برای مقابله با بحران کم آبی صورت گیرد، گفت: در همین این زمینه باید روش اصلاح الگوی کشت کشاورزی و تغییر روش‌های آبیاری زمین‌ها به صورت جدی تغییر یابد.