با هدف تحقق دولت الکترونیک؛ آب و آبفا هم سامانه دار شد ۲۵ آذر ۱۳۹۹

با هدف تحقق دولت الکترونیک؛ آب و آبفا هم سامانه دار شد

 «محمدولی علاء‌الدینی» افزود: اکنون و با راه‌اندازی سامانه یکپارچه بیمه‌های صنعت آب و برق، کارکنان صنعت آب و برق در این سامانه به شکل متمرکز قرار گرفتند و تجمیع اطلاعات، گردش مطلوب داده‌های مورد نیاز در این زمینه، رصد لحظه‌ای اطلاعات مرتبط، امکان گزارش‌گیری از اقدام‌های انجام شده، قابلیت دسترسی به اطلاعات عام برای عموم و اطلاعات خصوصی برای افراد مرتبط و خاص، از ویژگی‌های این سامانه یکپارچه است.