قرارداد اجرای طرح بازیابی گازهای مشعل پتروشیمی نوری امضا شد/گام بلند پتروشیمی نوری برای صیانت از محیط زیست ۲۶ آذر ۱۳۹۹

قرارداد اجرای طرح بازیابی گازهای مشعل پتروشیمی نوری امضا شد/گام بلند پتروشیمی نوری برای صیانت از محیط زیست

پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح و بازیابی گازهای خروجی مشعل، سود خالص حاصل از فروش کود سولفات آمونیوم این شرکت نیز افزایش یابد و در مدت حدود ۳۶ ماه بازگشت سرمایه انجام‌شده این طرح صورت گیرد.‏ توجه هم‌زمان این طرح به حفظ محیط زیست، افزایش بهره‌وری و همچنین تکیه بر دانش فنی بومی می‌تواند آن را به‌عنوان الگویی بسیار خوب و قابل استفاده در بخش‌های مختلف صنعتی کشور تبدیل کند.