استفاده از کرم‌های پلاستیک‌خوار در صنعت بازیافت! ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

استفاده از کرم‌های پلاستیک‌خوار در صنعت بازیافت!

دانشمندان به تازگی متوجه شده‌اند که خانواده‌ای از کرم‌ها از پلاستیک تغذیه می‌کنند و به دنبال این هستند که راهی برای استفاده از آنزیم‌های بدن این کرم‌ها برای تجزیه زباله‌های پلاستیکی پیدا کنند.

پیچ‌وخم‌های اجرای تست میدانی یک نوع مالچ زیستی با منشاء باکتریایی ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

پیچ‌وخم‌های اجرای تست میدانی یک نوع مالچ زیستی با منشاء باکتریایی

معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با اشاره به فرآیند تولید نوعی مالچ زیستی از باکتری‌ها به منظور کاهش ریزگردها گفت: فاز آزمایشی این محصول اجرایی شده ولی سازمان محیط زیست مجوزهای تست میدانی این محصول را صادر نکرده است.