تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی طرح‌های بهبود فرآیند پالایشگاه اصفهان با بانک ملی امضا شد ۱۵ آبان ۱۴۰۱
اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع بانکی

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی طرح‌های بهبود فرآیند پالایشگاه اصفهان با بانک ملی امضا شد

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی طرح‌های بهبود فرآیند تولید فرآورده‌های نفتی پالایشگاه نفت اصفهان بین پالایشگاه نفت اصفهان و بانک ملی امضا شد.