گزارش اویل پرایس از احتمال 100دلاری شدن نفت ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

گزارش اویل پرایس از احتمال 100دلاری شدن نفت

اویل پرایس در گزارشی با اشاره به اطلاعات جدید بانک آمریکایی مریل لینچ از محتمل تر جهش قیمت نفت در سال جاری خبر داده است.