همکاری هلدینگ خلیج فارس و بانک صادرات افزایش می‌یابد ۰۱ تیر ۱۴۰۱

همکاری هلدینگ خلیج فارس و بانک صادرات افزایش می‌یابد

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تأمین مالی ۱۴ پروژه در دست اجرا، همچنین طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای تکمیل زنجیره ارزش و صنایع پایین دستی را اولویت مهم این شرکت خواند و از توسعه همکاری‌ها با بانک صادرات ایران به‌ویژه در حوزه ارزی استقبال کرد.