عدم سقوط نفت با محدودیت های کرونا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
پیش‌بینی جدید گلدمن ساکس

عدم سقوط نفت با محدودیت های کرونا

بانک آمریکایی گلدمن ساکس با اشاره به رفع تدریجی محدودیتهای قرنطینه کرونا که تقاضا برای نفت را بهبود داده و کاهش سریعتر از حد انتظار تولید، اعلام کرد ریسک سقوط شدید قیمت نفت کاهش پیدا کرده است.