تشدید بحران گازی مدیترانه با تلاش فرانسه برای تحریم ترکیه ۰۹ آذر ۱۳۹۹

تشدید بحران گازی مدیترانه با تلاش فرانسه برای تحریم ترکیه

بر اساس گزارش اویل پرایس، فرانسه در ماههای گذشته به عنوان هشداری به ترکیه، مانورهای دریایی و هوایی مشترک با ارتشهای یونان و قبرس در مدیترانه برگزار کرده است اما به نظر می رسد که این اقدامات تاثیری در اردوغان نداشته است./دکتر مهدی صادقی سردبیر نبض انرژی