روند اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در سوخت‌رسانی به کشتی‌ها بررسی شد ۱۵ آذر ۱۴۰۱
در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

روند اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در سوخت‌رسانی به کشتی‌ها بررسی شد

روند اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

سرمایه گذاری ۱۷۰۰ میلیاردی برای سوخت‌رسانی ۰۴ خرداد ۱۴۰۱
مدیرعامل سوخت‌رسانی ستاره قشم خبر داد

سرمایه گذاری ۱۷۰۰ میلیاردی برای سوخت‌رسانی

مدیرعامل شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم از سرمایه گذاری ۱۷۰۰ میلیارد ریالی در پروژه سوخت‌رسانی (بانکرینگ) بندر سلخ قشم تاکنون خبر داد.