مسیر تسهیل ارائه خدمات به بانوان صنعت نفت هموار می‌شود ۰۹ شهریور ۱۴۰۱

مسیر تسهیل ارائه خدمات به بانوان صنعت نفت هموار می‌شود

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی در نشست مشترک با مشاور مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور بانوان، بر تصحیح و ایجاد زمینه قانونی به‌منظور تسهیل ارائه امکانات و خدمات بهتر به بانوان و خانواده‌های همکاران ستادی و عملیاتی تأکید کرد.