430 پروژه توزیع برق شهرستان بانه به بهره‌برداری رسید ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
طی سال گذشته؛

430 پروژه توزیع برق شهرستان بانه به بهره‌برداری رسید

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت: 430 پروژه در بخش‌های مختلف اصلاح، توسعه و بهسازی شبکه توزیع برق طی سال گذشته در شهرستان بانه اجرا و بهره‌برداری شد.