الزامات جدید مجلس برای توسعه فعالیت هسته‌ای ایران/ بازی یکطرفه تمام شد ۱۱ آذر ۱۳۹۹

الزامات جدید مجلس برای توسعه فعالیت هسته‌ای ایران/ بازی یکطرفه تمام شد

طرح اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها 9 ماده دارد که دولت مکلف است برای لغو تحریم‌ها غنی سازی 20 درصدی را عملیاتی کرده و سازمان انرژی اتمی هم استفاده از سانتریفیوژ‌های نسل 6 و 8 و همچنین ساخت راکتور آب سنگین شبیه راکتور سابق اراک، ساخت کارخانه اورانیوم فلزی را در دستور کارش قرار دهد.