افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت ذخیره‌سازی نفت‌خام در خلیج‌فارس ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت ذخیره‌سازی نفت‌خام در خلیج‌فارس

با بهره‌برداری از پروژه بازسازی و تعمیرات اساسی مخزن شماره ۴ منطقه بهرگان شرکت نفت فلات قاره ایران، ظرفیت ذخیره‌سازی نفت‌خام در خلیج‌فارس ۵۰۰ هزار بشکه افزایش یافت.